top of page
Profilelement.png

PAUSE! er en bruker- og pårørende-organisasjon som har som mål å spre erfaringsbasert kunnskap om vold, overgrep, psykisk uhelse, utenforskap og avhengighet. Dette gjør vi gjennom åpenhet, utadrettet informasjonsvirksomhet i skoler og lokalsamfunn, etablering av trygge rom og likepersonsarbeid der vi tilbyr brukere og pårørende støtte og veiledning. 

 

PAUSE! bistår også kommuner, institusjoner, organisasjoner og andre aktører med erfaringsoverføring som kan bidra til å forebygge vold, overgrep, psykisk uhelse, utenforskap og avhengighet. 


 

Gjennom å dele våre egne historier og erfaringer med overgrep og utenforskap har vi bidratt til å skape økt forståelse for vold, overgrep, mobbing, utenforskap og konsekvensene av det samme. Via tilbakemeldinger vi har mottatt vet vi at vi har inspirert unge og voksne til å fortelle sin egen historie, sette ord på det som er vanskelig og søke hjelp når hjelp er nødvendig å få.

 

Gjennom fagdager og arrangementer rettet mot behandlingssenter og hjelpeapparat har vi også bidratt til økt kunnskap og kompetanse gjennom å dele vår erfaring og innsikt, som videre kan bidra til at flere får mer og bedre hjelp.

Booking og kontakt 

post(@)pausenorge.no

tlf: +47 959 75 931

TRINE MUNKVOLD LINDSET

styreleder og foredragsholder

Trine er utdannet innen krise- og konflikthåndtering, traumer og vold i nære relasjoner. I hele sitt yrkesliv har hennes lidenskap vært å jobbe med og for mennesker i utsatte livssituasjoner.

 

Hun har lang erfaring fra sosialt arbeid innen migrasjon, rus og psykiatri, vold mot kvinner og barn og unge. Siden 2009 har Trine jobbet med utvikling av en rekke ulike store og nasjonale prosjekter og virksomheter i organisasjoner som Røde Kors, Redd Barna, Norske Kvinners Sanitetsforening og KFUM,

både i Sverige og i Norge.


Trine har spesialisert seg innen traumer og vold mot kvinner. Hun har stort engasjement i tematikken vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep, og brenner for å synliggjøre problematikken samt bidra til økt kunnskap og forståelse. Hennes fokus er at de som har vært og er utsatt skal få rett hjelp til rett tid, og at de skal bli møtt med kunnskap og forståelse fra samfunnet.


Trine har lang erfaring av å samtale med og støtte mennesker som befinner seg i stressende og vanskelige livssituasjoner og skal under høsten 2023 videreutdanne seg innenfor Traumetilpasset yoga (300 h) og MI.

Øyvind har i flere tiår vært engasjert i arbeid med barn og unge, og er en kjent lokal ressursperson i Mosjøen innen skole, idrett, frivillighet og psykiske helse. Han ses på som en omsorgsperson uten make av oss som har han nært, med en unik erfaring og personlige egnethet til å kunne hjelpe mennesker som står i vanskelige situasjoner.

Øyvind har vært grensesprengende med sin åpenhet som mann med erfaring fra å bli utsatt for overgrep som barn. Han han tidligere vært styremedlem i organisasjonen utsattmann.no, og startet PAUSE! sammen med Lars-Erik Lysgard i 2020.

 

Gjennom PAUSE!  har han sammen med Lars-Erik delt sin histore til over 8000 barn og unge i tillegg til fagmiljø, universiteter og nasjonale konferanser. Lokalt i Mosjøen drifter Øyvind PAUSErommet, et lavterskel likepersons samtaletilbud der unge og voksne som er berørt av blant annet vold og overgrep har en trygg plass å gå til.

ØYVIND VALRYGG

erfaringskonsulent og foredragsholder

LARS-ERIK LYSGARD

musiker og foredragsholder

Lars-Erik er med-grunnlegger av PAUSE! og ellers engasjert som entreprenør og utvikler av flere prosjekter med mål om kultur- og samfunnsendring. Han er også musiker (under artistnavnet Lars Eriko) og bruker sin egen musikk aktivt i arbeidet for å gjenspeile perspektiver fra et 'rikt liv' med sjeldne og ofte ekstreme erfaringer.

Lars-Erik er helt unik i sin formidling om hvordan mobbing, skjulte traumer, 'annerledeshet' og det å ikke 'passe inn' kan forårsake alvorlige utfordringer. Han belyser tematikken traumer, avhengighet, rus og det å 'miste seg selv' på en måte alle kan kjenne seg igjen i.

Han snakker åpent om temaer som porno, spiseforstyrrelser, treningsmani, og hvordan jobb og 'sosial status' kan bli en like skadelig 'flukt' som rusmiddelbruk.

Etter å ha klart å snu om sitt eget liv brenner Lars-Erik sterkt for å bidra til livsendring hos andre. I arbeidet vektlegger han derfor også perspektiver og løsninger som kan være til stor hjelp for å 'ta seg selv tilbake'.

Booking og kontakt 

post(@)pausenorge.no

tlf: +47 959 75 931

bottom of page