top of page

PAUSE! under verdensdagen for psykisk helse 2022, Bodin vgs i Bodø.

Vi holder foredrag for for store og små grupper rundt tema som holdbar helse, traumer, overgrep, mobbing, utenforskap, avhengighet, vold, å være på flukt fra seg selv og viktigheten rundt å ta pauser. 

 

Vi er fleksible og kan skreddersy etter ønskemål og behov, både i forhold til tema og tidsbruk.

Booking og kontakt 

post(@)pausenorge.no

tlf: +47 959 75 931

Aktuelle foredrag

 

"PÅ FLUKT I VERDENS BESTE LAND"

 

Å høre fagpersoner snakke om traumer, eller rus- og avhengighet er en ting, men å høre om det fra noen som har opplevd det selv - og som har fått bearbeidet sårene etter traumene - er noe helt annet.

 

Med de sterke livshistoriene til Øyvind Valrygg og musiker Lars Eriko (Lars-Erik Lysgard) om seksuelle overgrep, mobbing, vold utenforskap, avhengighet og liv på flukt fra seg selv og traumene de de har opplevd, setter vi søkelys på alt som er vanskelig å snakke om og viser vei til at det finnes hjelp å få, og at forandring kan skje. Lars-Erik har med seg gitaren og gjør en trollbindene fremføring av egne låter - skrevet om tematikken - som en del av foredraget.

I tillegg til å dele våre egne historier om vanskelige opplevelser, formidler vi også konsekvensene dette kan få - et liv på flukt fra vonde følelser - inn i bl.a rus, avhengighet og dårlig helse. Med dette bidrar vi til å skape økt forståelse for sammenhengen mellom vonde opplevelser og avhengighet samt annen helseproblematikk. Et viktig punkt i foredraget er betydningen av erkjennelse og åpenhet rundt vanskelige følelser, som en nøkkel for å komme ut av problemene. Og nødvendigheten av trygge fellesskap eller 'trygge rom' for at åpenhet skal kunne skje. Tiltaket har mål om å inspirere unge og voksne til søke hjelp, men også hjelpe hverandre lokalt på f.eks skolen eller arbeidsplassen gjennom etterarbeid med fokus på  å skape "det trygge rommet". Vi retter oss også mot behandlingssentre, offentlig hjelpeapparat samt andre tiltak med liknende formål.

 

"På flukt i verdens beste land” blir gjennom våre besøk et godt eksempel på det 'trygge rommet' der vi sammen kan ta opp, sette søkelyset på og snakke om de tingene vi 'alle' har tenkt og erfart men ikke våget å snakke høyt om. Vi bryter med tabu for å skape mer åpenhet og forståelse rundt psykisk og fysisk uhelse, samt etterlate oss gode verktøy som de involverte kan ta i bruk for å etablere det trygge rommet i sitt fellesskap.

Foredraget har en varighet på ca 2 timer og 15 minutter, men kan tilpasses.

IMG_20220915_120454_edit_154438996935287_edited.jpg

Pause! på besøk hos Vest-Lofoten Videregående skole i Leknes høsten 2022. Fotograf: Lone Beate Ebeltoft.

Andre tjenester

  • PAUSErommet Mosjøen: lavterskel likepersons samtaletilbud i Mosjøen. Enesamtaler og gruppesamtaler. 

  • Veiledning, rådgiving og støtte: I egenskap at vi alle er erfaringskonsulenter tilbyr vi veiledning, rådgivning og støtte i andres arbeid innenfor PAUSE!s kjernevirksomhet.

bottom of page