top of page
Profilelement.png

"Vi voksne på trinnet er enige om at dette er det beste foredraget vi har hatt med våre elever på. Dere ga elevene gode verktøy de kan legge i verktøykassa si videre i livet, og dere ga oss voksne gode innspill i måter vi kan snakke med/hjelpe/se elevene våre.

 

Vi skulle ønske alle ungdommer, og voksne som jobber med dem, kunne få muligheten til å være sammen med dere en dag. Det at det nettopp er dere to, voksne mannfolk, som står og forteller om dette vanskelige, er kjempeviktig. Dere er direkte, og snakker til ungdommen på en måte som gjør at de lytter."

- Vestmyra skole, Fauske

mal_påfluktbilde.jpg
bufdir_logo_horisontal_rgb.png

Høsten 2021 hadde nådde vårt foredrag "på flukt i verdens beste land" over 3000 elever i Nordland. Vår aller første skoleturne ble en kjempesuksess, takket være tilskuddsmidler fra Bufdir.

 

Støtten ble fornyet i 2022 og foredraget tilbys fortsatt gratis til alle offentlige skoler. 

P!.png

PAUSE! arbeider med forebygging av overgrep, mobbing, vold, utenforskap og andre traumatiserende hendelser samt rus og avhengighet.

 

Gjennom åpenhet rundt egenopplevde livserfaringer og formidling av relevant fagkunnskap er vårt mål å bidra til trygge fellesskap, forståelse av helse samt inspirere til at flere søker hjelp og tar ansvar for eget liv. Vårt hovedfokus nå er arbeid gjennom fysiske foredrag for å nå best mulig ut til berørte individer. 

øyvind.jpg

Øyvind Valrygg

foredragsholder

trine.jpg

Trine Munkvold Lindset

prosjektkoordinator

20220215_132929.jpg

Lars-Erik Ovesen

musiker og foredragsholder

Booking og kontakt 

post(@)pausenorge.no

tlf: +47 959 75 931

processed-ff8b5d9a-9680-4fb5-8e21-df5309847959_X9LHq0gU.jpeg

Foto: 12.oktober 2021, PAUSE! er årets tema under verdensdagen for psykisk helse i Kulturfabrikken, Sortland.

bottom of page